Kvietimas teikti paraiškas Nr. 1

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2023- 2029 metų strategija“ (toliau – VPS)  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ne žemė ūkio verslui pradėti” .

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 130 000,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 65 000,00 Eur.

Kvietimo forma

Paraiškos forma

SVV statuso deklaracijos forma

Verslo plano forma RRv30

Vienos įmonės deklaracijos forma